58621

KANSERLE MÜCADELEDE EN ETKÝLÝ MADDE OLAN OLEUROPEÝN MADDESÝNÝN ÝNSAN VÜCUDUNDAKÝ ETKÝLEÞÝMÝNÝ TEST EDEN KALE NATUREL BÝTKÝSEL ÜRÜN GIDA KOZMETÝK VE TARIM ÜRÜNLERÝ DIÞ TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ’NÝN SAHÝBÝ FARUK DURUKAN, YAPTIKLARI ARAÞTIRMANIN DÜNYA BÝLÝMÝNE IÞIK TUTACAK NÝTELÝKTE OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. (SERHAT ÞENKÖKÇÜ/BALIKESÝR-ÝHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir